Sammenlign lån gå dagen. Å låne penger gir alltid ekstrakostnader, uansett hvor rimelige renter en yår. Ikke minst, ble guy spurt hva pengene skulle brukes til og måtte gjøre rede for dette føl banken avgjorde om man fikk lov til å låne penger eller ikke. Komplett Standard lite lån lite lån med betalingsanmerkning bank tilbyr usikrede mån mellom 10 000 og 500 000 kroner. Det er ofte snakk om en relativt høy rente i forhold til andre typer lån, og det medfører høye avgifter hvis man ikke betjener lånet riktig.